schoolbezoek

Iedereen kent de middeleeuwen wel uit de geschiedenisles of misschien ook uit de ontelbare boeken en films die over deze periode gaan. Meestal gaan deze avonturen over koningen, ridders en jonkvrouwen. Maar eigenlijk waren er meer gewone mensen dan dat er edelen waren. Deze mensen leefden meestal een karig bestaan en hielden zich hoofdzakelijk bezig met het uitvoeren van hun ambacht of het huishouden.

Reenactors vinden het leuk om het dagelijkse leven van deze mensen in een kampement na te spelen,¬† dit aan anderen te laten zien en er wat historische uitleg bij te geven. ‘Herbeleef’ heeft deze mensen verzameld zodat jullie met de klas de geschiedenis met eigen ogen kunnen aanschouwen. Graag verwelkomen we jullie dan ook om een bezoek te brengen aan Middelburg op vrijdagnamiddag 26 april 2019 vanaf 13u.

Hieronder een opsomming van alle kampementers, ambachtslui en animaties die al aanwezig zullen zijn :

  • KAMPEMENT
  • AMBACHTSLUI
  • ANIMATIE